TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia przysięgłe przetłumaczone i uwierzytelnione są przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie dokumenty składane w urzędach lub organach państwowych wymagają zwykle formy tłumaczenia przysięgłego.

Wszystkie tłumaczenia objęte są klauzulą poufności.

Wszystkie dokumenty składane w urzędach, sądach lub organach państwowych wymagają formy tłumaczenia przysięgłego.

Nasi tłumacze przysięgi są ekspertami w swoich dziedzinach i branżach.

Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Ilości znaków na stronie reguluje ustawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.

Tłumaczymy na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu: osobiście, przesłanego pocztą lub na podstawie kopii dokumentu (skan, kserokopia, zdjęcie): przesłanego pocztą elektroniczną.

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY, KTÓRE WYMAGAJĄ TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO:

 • dokumenty sądowe
 • pełnomocnictwa
 • akty notarialne
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu)
 • umowy, bilanse, sprawozdania
 • dyplomy potwierdzające wykształcenie, indeksy, suplementy
 • certyfikaty
 • świadectwa ukończenia kursów
 • świadectwa szkolne
 • dokumenty związane z adopcją dziecka
 • zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • dokumenty samochodowe
 • zaświadczenia lekarskie
 • zwolnienia dla ZUS
 • świadectwa pracy
 • dowody rejestracyjne, badania techniczne, prawo jazdy
 • Apostille
 • umowy handlowe, umowy spółek
 • umowy pożyczki
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie
 • dokumenty finansowe, faktury, wyciągi
 • odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
 • odpisy z Księgi Wieczystej
 • dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłków rodzinnych
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 • inne

NASI KLIENCISTRONA OBLICZENIOWA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Ilości znaków na stronie reguluje ustawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r.
TŁUMACZENIA ZWYKŁE
Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych to 1600 znaków ze spacjami.

TRYB EKSPRESS

Wszystkie tłumaczenia w miarę możliwości wykonujemy w trybie ekspresowym, jednak terminy zawsze ustalamy indywidualnie. Za tłumaczenia wykonywane w ten sam dzień, lub tłumaczenia o statusie „Ekspres” pobieramy dodatkowa opłatę. W czas realizacji nie wliczane są weekendy, Święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Mniej popularne języki, częściej wymagają dłuższego czasu realizacji.

WYSYŁKA TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia zwykłe wysyłamy mailem.
Tłumaczenia przysięgłe wysyłamy kurierem DPD lub Pocztą Polską.
Poczta Polska, list priorytetowy polecony – dopłata 15 zł, kurier DPD – dopłata 25 zł. Wysyłka za granicę (obszar UE) Pocztą Polską, listem priorytetowym poleconym – koszt 30 zł.

dpd_logo poczta_logo

CZAS REALIZACJI TŁUMACZENIA

Wszystkie zlecenia staramy się wykonywać w możliwie najkrótszym czasie. Większość tłumaczeń przysięgłych realizujemy w ciągu 1-3 dni roboczych. W czas ten nie wliczane są weekendy, Święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.

DOPŁATY DO TŁUMACZENIA

Ceny tłumaczeń niektórych dokumentów uzależnione są od stopnia ich specjalizacji. Wszelkie dokumenty medyczne, marketingowe lub inne o wysokiej specjalizacji rozliczane są indywidualnie.

KOPIE UWIERZYTELNIONE

Sporządzenie odpisu tłumaczenia przysięgłego wynosi 50% kosztu tłumaczenia. Dotyczy to jednak tylko tłumaczeń przysięgłych.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...