WYŚLIJ TŁUMACZENIE

By zamówić tłumaczenie lub jego wycenę skorzystaj z poniższego formularza.

CO CHCESZ ZROBIĆ?

WYCENA TŁUMACZENIAZLECENIE TŁUMACZENIA

DANEJęzyk źródłowy

Język docelowy

Typ tłumaczenia

PrzysięgłeZwykłe

Forma odbioru

Załącz plik

Dodatkowe informacje


Zgłaszający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osoby kontaktowej, że powierza dane firmie Transolutions Łukasz Abramek, do przetworzenia w zakresie w jakim podał je w formularzu, w celu przeprowadzenia wyceny, tłumaczeń przesłanych dokumentów, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) — powierzenie przetwarzania danych osobowych. Niniejszym firma Transolutions Łukasz Abramek zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie tak długo i w takim zakresie oraz w taki sposób, jaki jest konieczny do realizacji umowy. Zapewnia, że wszystkie osoby, które przetwarzają dane osobowe zostały do tego upoważnione oraz są zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy. Firma Transolutions Łukasz Abramek podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do tych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Transolutions Łukasz Abramek dostępne na stronie polityki prywatności lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...